Wroclaw.pl: Społecznie Odpowiedzialny Wrocław
czwartek, 01 czerwca 2017 11:09

Wrocławska Spółdzielnia Socjalna wspólnie z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta i gminą Wrocław realizują od 01.08.2016 do 31.01.2019 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pn. „Społecznie Odpowiedzialny Wrocław”. Zakłada on wprowadzenie Lokalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (LPRES)…

– Chodzi o to, by jednostki miejskie podległe gminie Wrocław zlecały proste prace porządkowe czy remontowe takim podmiotom jak spółdzielnie socjalne, które mogłyby do ich wykonania zatrudniać osoby trwale bezrobotne, które korzystają z pomocy MOPS. Dzięki temu osoby te mogą usamodzielnić się ekonomicznie i przestać korzystać ze świadczeń pomocy społecznej. Takie rozwiązania funkcjonują już np. w Warszawie i Częstochowie – zaznacza Joanna Kot.

Lokalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej zostanie wprowadzony we Wrocławiu na podstawie uchwały Rady Miejskiej lub zarządzenia prezydenta. Termin nie jest jeszcze znany.

Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->