[ARCHIWUM] Zapytanie ofertowe dot. projektu "Społecznie odpowiedzialny Wrocław"
piątek, 12 sierpnia 2016 16:06

W związku z realizacją projektu „Społecznie odpowiedzialny Wrocław” Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie (Lider projektu) zaprasza do składania ofert na: „Pełnienie roli Eksperta w ramach Miejskiej Grupy Eksperckiej stworzonej na potrzeby realizacji projektu „Społecznie odpowiedzialny Wrocław” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Poniżej prezentujemy pełną treść zapytania ofertowego oraz wzór oferty (AKTUALIZACJA z 26.08.2016: rozstrzygnięcie poniżej):

Załączone dokumenty:

Fundusze Europejskie: Wiedza Edukacja Rozwój

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania (analizy rynku) na „Pełnienie roli Eksperta w ramach Miejskiej Grupy Eksperckiej stworzonej na potrzeby realizacji projektu «Społecznie odpowiedzialny Wrocław», współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”, została wybrana oferta Pani Lucyny Pachciarz.

Oferta złożona przez Panią Lucynę Pachciarz otrzymała największą ilość punktów, zgodnie z przedstawionymi w zapytaniu ofertowym kryteriami.

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->