Powtórny wybór wykonawcy na indywidualne doradztwo zawodowe w projekcie „Aktywni bez barier” (12.03.2018)
poniedziałek, 12 lutego 2018 22:57

Zamawiający — Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta · Koło Wrocławskie — informuje, iż w związku odstąpieniem od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na indywidualne doradztwo zawodowe dla uczestników projektu pn. „Aktywni bez barier” projektu: RPDS.09.01.02-02-0008/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zamówienie w części III niniejszego postępowania zostanie udzielone następującemu Wykonawcy:

Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji WIBE sp. z o.o. — Lider i Eureka Doradztwo Zawodowe i Szkolenia Krzysztof Michalski
ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław
z ceną 90,00 zł brutto za godzinę,
cena oferty 43 200, 00 zł brutto
liczba uzyskanych punktów — 80,55

Oferta uzyskała jako druga najlepszą ocenę punktową i spełnia w najwyższym stopniu wymagania merytoryczne i formalne postawione przez Zamawiającego i mieści się w kwocie jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia. W związku z tym zamówienie zostanie udzielone powyższemu Wykonawcy.

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->